تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

مصاحبه دکتر احقاقی در شبکه اول سیما

مصاحبه دکتر احقاقی در شبکه اول سیما در راستای دریافت لوح حمایت از مصرف کننده، مصاحبه ای با جناب دکتر احقاقی از شبکه اول سیما پخش شد.


تاریخ: 24 اسفند 1393