تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

طراحی و ساخت پمپ BB4

طراحی و ساخت پمپ BB4 الکتروپمپ طبقاتی فشار قوی با فشار کاری 110bar طبق استاندارد (11ed.)API 610 توسط شرکت نویدسهند طراحی، ساخت و با موفقیت تست ، تحویل و در سایت مجتمع فولاد مبارکه نصب و راه اندازی گردید.
کلیه مراحل طراحی هیدرولیکی پمپ توسط مهندسان با تجربه به کمک نرم افزارهای CFTurbo، PumpLinx و Ansys CFX محاسبه، پردازش و بهینه سازی گردید.
مدار تست این پمپ نیز برای فشار 150bar طراحی و در سلول تست شرکت نوید سهند اجرا و راه اندازی شد که الکتروپمپ فوق طبق استاندارد ISO 9906 مورد تست های عملکردی قرار گرفت.
این شرکت توانایی طراحی، ساخت و تست انواع الکتروپمپ مطابق استاندارد API 610 را با امکانات موجود جهت طراحی های هیدرولیکی، بهینه سازی، مدلسازی، ریخته گری و ساخت را مطابق استانداردهای مربوطه را دارا می باشد.
تاریخ: 14 مرداد 1396