تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

الکتروپمپ گریزاز مرکز(استانداردISO5199)

الکتروپمپ گریزاز مرکز(استانداردISO5199)

موارد کاربرد :
  • فولادی و معدنی
  • آتش نشانی
  • نیروگاه
  • آب

پمپ های سانتریفیوژ - نوع ETA