تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

الکتروپمپ لجن کش(استاندارد ISO 5199)

الکتروپمپ لجن کش(استاندارد ISO 5199)

موارد کاربرد :
  • فولادی و معدنی
  • آب
  • فاضلاب

الکتروپمپ های شناور لجن کش - نوع KRT