تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

الکتروپمپ Slurry ( استاندارد ISO 5199 )

الکتروپمپ Slurry ( استاندارد ISO 5199 )

موارد کاربرد :
  • فولادی و معدنی