تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

پتروشیمی

نشت صفر در هنگام پمپاژ مایعات و ماکزیمم قابلیت اطمینان در عملکرد، در صنایع شیمیایی اولویت بالایی دارد. همچنین نوید سهند به این اولویت ها آگاه ست. این محصولات قابل کاربرد در صنایع شیمیایی است: