تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

 • شرکت نوید سهند
 • شرکت نوید سهند
 • شرکت نوید سهند
 • شرکت نوید سهند
 • شرکت نوید سهند

نیروگاه

اگر شما می خواهید انرژی قابل اعتماد تر و اقتصادی تری را تولید کنید، محصولات ما در این زمینه به شما کمک می کند.
محصولات ما در زمینه های زیر می تواند به کار گرفته شود:
 • Boiler feed applications
 • Flue gas desulphurization / cleaning
 • Steam
 • Auxiliary pump sets for turbines
 • Demineralization
 • Cooling water and condense
 • Ash removal