تولید کننده ی پمپ های سفارشی

Slideshow

  •  شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند
  • شرکت نوید سهند

آتش نشانی

مشتریان تقاضای زیادی روی سیستم های حفاظت از آتش دارند: از یک طرف آنها امیدوارند که هرگز به آنها نیازی پیدا نکنند. از طرف دیگر آنها انتظار دارند در صورت بروز آتش سوزی همه تجهیزات برای مقابله با آتش کامل باشد. پمپ های آتش نشانی به طور طبیعی با تقاضای بالایی مواجه است. تمامی عناصر باید ساخته شود تا در هر زمان آماده باشد. با وجود اینکه دوره ی استفاده بسیار محدودی دارد. محصولات ما مطابق با NFPA 20 تولید می شود و درخواست های شما را برآورده می کند.